Obaveštavanje o odsustvu lekara

Poštovani,
Molimo sve načelnike službi, sve glavne i odgovorne sestre da obaveštavaju blagovremeno IT službu o svim odsustvima lekara.
Ovo se može uraditi na dva načina:
– slanjem maila na dzr.informatika@gmail.com
– popunjavanjem tiketa kroz opciju „Prijava problema“ na prvoj strani Helianta.
Obaveštenje treba da sadrži:
– Ime i prezime lekara, specijalnost
– Lokaciju gde radi
– Datum početka odsustva
– Ako je moguće, koliko će odsustvo trajati
– Razlog odsustva (Bolovanje, službeno odsustvo, slobodan dan, godišnji odmor….)
– Ko će lekara menjati i primiti već zakazane pacijente
– Da li je potrebno blokirati i u kom periodu, termine odsutnog lekara
Potrebno je obavestiti IT službu na isti način i ako se lekar ranije vratio sa odsustva ili je odsustvo produžio.
Nakon što pošaljete obaveštenje, možete naravno pozvati i telefonom IT službu ukoliko je nešto potrebno hitno uraditi.
Srdačan pozdrav
IT Služba Doma zdravlja Rakovica

Source: Dom zdravlja Rakovica, http://dzrakovica.rs/