OBAVIJEST na intervju Temeljem Javnog poziva za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa KLASA:131-01/18-01/4, URBROJ:2137-15-01-18-05 od 04.06.2018.godine

KLASA:132-01/18-01/4

UR.BROJ:2137-15-01-18-16

U Koprivnici, 04.07.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Javnog poziva za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa KLASA:131-01/18-01/4, URBROJ:2137-15-01-18-05 od 04.06.2018.godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,