OBAVIJEST O MJESTU I VREMENU TESTIRANJA temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 42/2018. od 9. svibnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/7

UR.BROJ:2137-15-26-18-32

U Koprivnici, 23 .5.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 42/2018. od 9. svibnja  2018. godine obavještavamo navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,