OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE – kolovoz, 2018.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

  K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-11

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici, 1.8.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica raspisuje

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,