OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE – ožujak, 2019.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 6.3.2019.g.

                                                

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica raspisuje

 

                                          NATJEČAJ

 

Stručni provostupnik/ica sestrinstva 

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/