OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

KLASA: 112-01/18-01-12

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici, 24.8.2018.g.

                                           

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica raspisuje

                                                                       NATJEČAJ

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,