Obavijest o rezultatima javnog natječaja I-dio

KLASA: 112-01/18-01/6
UR.BROJ: 2137-15-26-18-30
U Koprivnici, 22. 05. 2018.g.

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.37/18 od 20.04.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                          

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,