Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.111/18 od 12.12.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

KLASA: 112-01/19-01/1

UR.BROJ: 2137-15-26-19-02

U Koprivnici, 03. 01. 2019.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.111/18 od 12.12.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Temeljem javnog natječaja 

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/