Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.13/2019 od 6.2.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-19-04

U Koprivnici, 1. 3. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.13/2019 od 6.2.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Temeljem javnog natječaja objavljenog 

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/