Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.35/18 od 13.04.2018.g

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ: 2137-15-26-18-125

U Koprivnici, 24. 05. 2018.g.     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.35/18 od 13.04.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,