Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04. 0. 2018.g)

KLASA: 112-01/18-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-18-42

U Koprivnici, 24. 07. 2018.g.

     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                

Temeljem javnog natječaja objavljenog u 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,