Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g.)

KLASA: 112-01/18-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-18-43

U Koprivnici, 27. 07. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g., 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,