Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018.g.)

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-18-28

U Koprivnici, 21. 08. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                  

Temeljem javnog natječaja

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,