Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77/18 od 29.8.2018.g.)

KLASA: 112-02/18-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-18-54

U Koprivnici,1.10.2018.       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77/18 od 29.8.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                               

                  Temeljem Javnog natječaja 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,