Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.94/18 od 24.10.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

KLASA: 112-01/18-01/14

UR.BROJ: 2137-15-26-18-34

U Koprivnici, 19. 11. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.94/18 od 24.10.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Temeljem javnog natječaja 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,