Obavijest o terminima intervuja/pisane provjere znanja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-7898/1-1/18
Vinkovci, 04. prosinca 2018.

Obavijest o terminima intervjua/pisane provjere znanja za kandidate koji ispunjavaju formalnopravne uvjete javnog natječaja

objavljenog u Narodnim novinama br. 99 od 09. studenoga 2018. godine za radna mjesta klinički psiholog, prvostupnik/ca radne terapije, prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar, farmaceutski tehničar i spremačica.

Intervju za radno mjesto KLINIČKI PSIHOLOG (m/ž) na neodređeno vrijeme bit će održan u ponedjeljak 10. prosinca 2018. godine u 11.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati koji trebaju pristupiti intervjuu:

 1. VEOČIĆ ANA
 2. KOŽUL MARINA
 3. GRBAVICA MONIKA
 4. VUJČIĆ VLADISLAV
 5. BRDAR NINA
 6. SANKOVIĆ ANA
 7. GOLUBIĆ DARIJA
 8. ŠIBENIK MAJA
 9. BOSNIĆ GORAN

Intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE na neodređeno/određeno vrijeme bit će održan u petak 14. prosinca 2018. godine u 11.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati – prvostupnici radne terapije koji trebaju pristupiti intervjuu:

 1. ŠPOLJARIĆ MAJA

Pisana provjera znanja za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA na neodređeno / određeno vrijeme bit će održan u srijedu 12. prosinca 2018. godine u 10.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati – prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja:

 1. STILIN SARA
 2. PUŠKARIĆ LUCIJA
 3. VRKAŠEVIĆ IVANA
 4. AŽIĆ KRISTINA
 5. UJLAKOŠ MAJA
 6. BOŠNJAK MATEA
 7. MIŠEVIĆ VALENTINA
 8. ORLOVIĆ VALENTINA
 9. ŽULJ PETRA
 10. FERIĆ MARTA
 11. KOLIK LJERKA
 12. ŽIVKOVIĆ IVAN
 13. BASARIĆ JOSIPA
 14. ŠEVERDIJA ŠIME
 15. DUBRAVAC KATARINA
 16. ĐUKIĆ MARIJA
 17. UŽAREVIĆ KRISTINA

Literatura:
Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
Fučkar G. Uvod u sestrinske dijagnoze. Zagreb: HUSE, 1996.
Prlić N. Zdravstvena njega– opća. Zagreb: Školska knjiga, 2009.
Prlić N., Rogina V., Muk B. Zdravstvena njega 4 – zdravstvena njega kirurških, onkoloških i psihijatrijskih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
Broz Lj., Budisavljević M., Franković S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
Broz Lj., Budisavljević M., Franković S., Not T. Zdravstvena njega 3 – zdravstvena njega neuroloških i infektivnih bolesnika te starijih osoba. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
Malčić I., Stopić Z., Ilić R., Pedijatrija za medicinske škole, Zagreb: Školska knjiga, 2001.

Šepec S. i suradnici. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi Zagreb: HKMS, 2010.
Dostupno na: www.hkms.hr

Grupa autora. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi pedijatrijske skrbi Zagreb: HKMS, 2015.
Dostupno na: www.hkms.hr

Kurtović B. i suradnici. Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika. Zagreb: HKMS, 2013.
Dostupno na: www.hkms.hr

Pisana provjera znanja za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR na neodređeno/određeno vrijeme bit će održana u srijedu 12. prosinca 2018. godine od 11.00 do 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati – medicinske sestre/tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja u 11.00 sati:

 1. UŽAREVIĆ KRISTINA
 2. MAMIĆ HELENA
 3. JOVKOVIĆ ANTONELA
 4. GRABOVČIĆ ANTONIA
 5. DUJIĆ IVA
 6. KOZINA IVANA
 7. VICIĆ LIDIJA
 8. ŠTIVIĆEVIĆ HELENA
 9. TEŠIJA MATEA
 10. MANDIĆ MARIJA-MAGDALENA
 11. KARLIĆ JURICA
 12. NESTOROVIĆ KATARINA
 13. SEGAT MARIJA
 14. CAPAN MIHAELA
 15. IVANKOVIĆ DAVID
 16. ŽULJ PETRA
 17. TUKSAR SUZANA
 18. KIŠ TIHANA
 19. ŽIVKOVIĆ IVAN
 20. GADŽE MARIJA

Kandidati – medicinske sestre/tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja u 12.00 sati:

 1. JURILJ STJEPAN
 2. TOMIĆ TATJANA
 3. BAŠIĆ ANA
 4. JOZINOVIĆ HELENA
 5. ŽIVKOVIĆ PETRA
 6. ŠEVERDIJA ŠIME
 7. MOSTARAC NIVES
 8. KOBAŠ MIHAELA
 9. LEITMANN MIRELA
 10. SIMIĆ NIKOLA
 11. NIKOLIĆ ELENA
 12. KENJEREŠ MARTINA
 13. PETROVEČKI FILIP
 14. KRAJINA VEDRANA
 15. JANKOVIĆ SVETLANA
 16. SPAJIĆ BARBARA
 17. GLIBUŠIĆ MATEJA
 18. PERAK JOSIPA
 19. JOVKOVIĆ IVONA
 20. MATIĆ IVANA

Literatura:
Prlić N. Zdravstvena njega – opća. Zagreb: Školska knjiga, 2009.
Prlić N., Rogina V., Muk B. Zdravstvena njega 4 – zdravstvena njega kirurških, onkoloških i psihijatrijskih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
Broz Lj., Budisavljević M., Franković S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
Broz Lj., Budisavljević M., Franković S., Not T. Zdravstvena njega 3 – zdravstvena njega neuroloških i infektivnih bolesnika te starijih osoba. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
Malčič I., Stopić Z., Ilić R. Pedijatrija za medicinske škole. Zagreb: Školska knjiga, 2001.

Šepec S. i suradnici. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. Zagreb: HKMS, 2010.
Dostupno na: www.hkms.hr

Grupa autora. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi pedijatrijske skrbi. Zagreb: HKMS, 2015.
Dostupno na: www.hkms.hr

Kurtović B. i suradnici. Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika. Zagreb: HKMS, 2013.
Dostupno na: www.hkms.hr

Intervju tijekom kojeg će biti provedena usmena provjera znanja za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž) na neodređeno / određeno vrijeme bit će održan u četvrtak 13. prosinca 2018. godine u 10.00 sati u na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati – farmaceutski tehničari/tehničarke koji trebaju pristupiti intervjuu:

 1. MARJANOVIĆ LJILJANA
 2. VRSELJA MIRELA
 3. JURIĆ JOSIPA
 4. MIŠLJENOVIĆ VLADANA
 5. KNEŽEVIĆ ĐURĐICA
 6. VESELČIĆ ELIZABETA
 7. PULJIĆ MARTINA
 8. GAŠPAROVIĆ SANDRA
 9. PANTELIĆ VIDOSAVA
 10. MEDO SNJEŽANA

Popis literature za usmenu provjeru znanja:

 • Stručna literatura srednje škole za farmaceutske tehničare
 • Farmakopeja
 • Farmakoterapijski priručnik
 • Formule magistrales
 • Ljekarnički priručnik br. 2 (ljekarnički priručnik)

Pisana provjera znanja iz područja higijena i dezinfekcija u zdravstvenim ustanovama za radno mjesto SPREMAČICA (m/ž) na određeno vrijeme bit će održana u utorak 11. prosinca 2018. godine od 12.00 do 14.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja u 12.00 sati:

 1. PULJIĆ MATEA
 2. ZVONAREVIĆ KATICA
 3. PERKOVIĆ SANJA
 4. POPOVIĆ DANIJELA
 5. PARAT JASMINKA
 6. KLINEC HELENA
 7. BORIČIĆ MIHELINA
 8. ŠAŠKO IVANA
 9. BLIML MARIJA
 10. FRITZ NADA
 11. PRAVDIĆ DANIJELA
 12. PECO MIRJANA
 13. ALDUK MIRA
 14. ANĐIĆ JANJA
 15. JURČEVIĆ MAJA
 16. GUBERAC ANA
 17. ANTUNOVIĆ DRAGICA
 18. BEBEK MARTINA
 19. BOŠNJAK DUBRAVKA
 20. PENIĆ MARTINA
 21. SUDAR SLAVICA
 22. ZELIĆ MIRA
 23. SOLDO-STOPIĆ LIDIJA
 24. TADIĆ VIŠNJA
 25. KRIZMANIĆ ANKA
 26. BALIBAN ANKICA
 27. CAPAN IRENA
 28. CVILINDER SUZANA

Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja u 13.00 sati:

 1. MARKANOVIĆ KRISTINA
 2. PETROVIĆ LAZARKA
 3. ĐUROVIĆ KRISTINA
 4. FILIĆ MARINA
 5. ČAJKOVAC IVANA
 6. ANDREIĆ ŽELJKA
 7. FRANJKOVIĆ DANIJELA
 8. GRIVAC ŽELJKA
 9. MILUŠIĆ KATA
 10. ŠPIONJAK IVANKA
 11. PETROVIĆ MARINA
 12. MILOŠEVIĆ SUZANA
 13. CEROVSKI DRAGICA
 14. DŽEPINA MAJA
 15. ROHAČEK LUCIJA
 16. PETRIĆ RENATA
 17. KOVAČ NADICA
 18. KOVAČEVIĆ BERISLAVA
 19. POPOV SNJEŽANA
 20. SUBOTIĆ GORDANA
 21. TETKIĆ ŽIVKA
 22. NEMEC DANIJELA
 23. JURČEVIĆ SNJEŽANA
 24. ZUBČIĆ DRAGICA
 25. SEFČIK MARIJA
 26. LUKIĆ LJILJANA
 27. ŠANIĆ ADRIJANA
 28. ŠEPEC MARIJA

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe intervjuu/pisanoj provjeri znanja u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati su obvezni na intervju/pisanu provjeru znanja ponijeti važeći identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na intervju/pisanu provjeru znanja.

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

Izvor: Bolnica Vinkovci, http://www.obvk.hr,