OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od 20. srpnja 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-18-24

U Koprivnici, 2.8.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od  20. srpnja 2018. godine obavještavamo navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja slijedećih postupaka

Pozivaju se dana

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,