OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 71/2018. od 4.kolovoza 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-18-40

U Koprivnici, 21.8.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 71/2018. od  4. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

Pozivaju se dana 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,