OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 111 /2018. od 12. prosinca 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/15

UR.BROJ:2137-15-26-18-05

U Koprivnici, 27.12.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 111 /2018. od  12. prosinca  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 31.12.2018 . 

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/