OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 17 /2019. od 20. veljače 2019.

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-19-13

U Koprivnici, 04.03.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 17 /2019. od  20. veljače  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

Pozivaju se dana 

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/