OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 54/2018. od 13 .lipnja 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-18-11

U Koprivnici, 27.6.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno  vrijeme, NN 54/2018.   od 13. lipnja  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,