Obavijest temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 54/2018. od 13. lipnja 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-18-12

U Koprivnici, 27.6.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 54/2018.   od  13.lipnja  2018.  godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,