Obavijest temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 9 /2019. od 25. siječnja 2019.

KLASA: 112-01/19-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-19-48

U Koprivnici, 08.02.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 9 /2019. od  25. siječnja  2019 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/