OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 94 /2018. od 24. listopada 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-18-33

U Koprivnici, 13.11.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 94 /2018. od  24. listopada  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 15.11.2018 . godine (četvrtak)  

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,