OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 94 /2018. od 24. listopada 2018.

KLASA: 112-01/18-01/18

UR.BROJ:2137-15-26-18-02

U Koprivnici, 6.11.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 94 /2018. od  24. listopada  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

 

Pozivaju se dana 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,