OBAVIJEST temeljem natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika (NN 98/18 od 07.11.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

KLASA:132-01/18-01/18

UR.BROJ:2137-15-26-18-44

U Koprivnici, 19.11.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN 98/18 od 07.11.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,