Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: Nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za fizikalnu terapiju

ZU Dom zdravlja Kotor objavljuje ishod postupka za javnu nabavku male vrijednosti: Nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za fizikalnu terapiju. Podaci su
Izvor: Dom zdravlja Kotor, http://www.dzkotor.me/,