OČUVANJE MENTALNOG ZDRAVLJA

Kad kažemo zdravlje, uglavnom mislimo na fizičko, telesno zdravlje. Zanemarujemo njegov bitan deo – mentalni. Kao što telo treba zdravo hraniti, razvijati, odmarati, negovati tako i psihu treba hraniti, razvijati, lečiti. Mentalno zdravlje je stanje blagostanja u kome osoba ostvaruje ili koristi svoje sposobnosti i potencijale i može da se nosi sa stresovima svakodnevnog života.

Naučnici nas stalno uspozoravaju da je stres okidač za razne telesne bolesti, kao i mnoga druga negativna emocionalna stanja kao što su bes, neraspoloženje, tuga, preterana briga i gnev, naročito ako dugo traju, trasiraju siguran put u bolest.

Zato, iskoristite svoj godišnji odmor, ugađajte sebi, radite ono što volite i uživajte u tome. Napunite baterije.

Izvor: Medlab, http://www.medlab.rs,