Oprema za ordinaciju

Razlicita oprema za ordinaciju

Odlučili ste da otvorite ordinaciju i sada Vam je potrebna oprema za ordinaciju? Pravi je trenutak da odvojite vreme i pažljivo pristupite ovom koraku.

Ponuda medicinske opreme u Srbiji je u na relativno visokom nivou. Može se reći da je sve što je privatnim ordinacijama potrebno (i više od toga) dostupno u nekoj od distributerskih kuća. Veoma mali deo opreme se može kupiti i direktno od proizvođača iz Srbije.

Važno je znati da sva oprema koju koristite mora da bude registrovana kao medicinsko sredstvo u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Omiljena oprema za ordinaciju

Ukoliko ćete zaposliti druge lekare, obavezno se posavetujte sa onima koji će na opremi raditi. Često se dešava da je stručnjak navikao ili je tokom godina stekao poverenje u određenu opremu, pa se najradije oslanja na određeni model ili proizvođača.

Oprema za ordinaciju- nova ili polovna?

Neke grane medicine moraju da prate inovacije na polju medicinske opreme gotovo na dnevnom nivou. Najsavremenija, nova oprema može biti vrlo skupa, ali je u nekim oblastima, s obzirom na konkurenciju, gotovo neophodna. Medicinskoj opremi odmah na početku rada drastično opada cena – ukoliko kupite novu opremu i posle kratkog rada na njoj pokušate da je prodate, cena će biti neuporedivo niža. Treba znati i da određena oprema brzo biva prevaziđena, jer se tehnologija sve brže razvija, a ordinacije u privatnom sektoru se često nadmeću u nabavci najnovije i najsavremenije opreme.

Neke grane medicine mogu da se oslone i na manje savremenu opremu, odnosno više zavise od znanja i iskustva lekara. Za neke instrumente i aparate, nabavka polovne opreme zaista ima smisla. Vlasnici ordinacija ponekad odaberu ovu opciju za sitniju, sporednu opremu. Uglavnom se radi o opremi koja je relativno jednostavna i koja se u sličnom obliku proizvodi već decenijama. Takva oprema obično ima mali broj delova koji mogu da se oštete ili pokvare. U slučaju da ćete koristiti polovnu opremu, za nju uvek morate da imate potvrdu o ispravnosti, kako prilikom otvaranja tako i kasnije tokom poslovanja ordinacije. Ona se može dobiti kod aktuelnog distributera ili proizvođača te opreme ili u specijalizovanim servisima za medicinsku opremu. Često se veoma stara oprema može pronaći po neverovatno niskim cenama, ali treba imati u vidu da za njih rezervni delovi često ne postoje (više se ne proizvode).

Kako izabrati najbolju novu opremu?

U slučaju kupovine nove opreme, svaki prodavac će Vam, kako to obično biva, hvaliti svoju opremu kao najbolju. Pošto su cene opreme visoke, a u privatnom sektoru Vam je zaista neophodna kvalitetna oprema, dobro pregledajte i uporedite specifikacije. Posavetujte se sa lekarima koji su koristili ovu i drugu opremu i pitajte ih za iskustva. Prelistajte internet i svu dostupnu literaturu. Obavezno proverite da li postoje neki skriveni troškovi. Obavezno proverite garantni rok. Garantni rok zapravo ne garantuje i siguran rad opreme bez prekida. Rezervni delovi se uglavnom nalaze u inostranstvu (domaćim distributerima se ne isplati da imaju kompletne setove rezervnih delova), pa blagovremeno razmislite i o planovima u slučaju da oprema privremeno ne radi- ili se o tome odmah dogovorite sa distributerima.

U slučaju da oprema koristi neki potrošni materijal koji je relativno skup, moguće je da ćete moći besplatno da dobijete opremu na korišćenje, ukoliko nešto skuplje plaćate potrošni materijal, koji biste u tom slučaju kupovali samo od distributera koji Vam je dao opremu na korišćenje.

Skriveni troškovi

Vrlo je važno proveriti da li oprema koju planirate da nabavite ima potrošni materijal ili komponentu koja je neophodna za rad, a koju vi prilikom kupovine nemate jasno u vidu (nekada može predstavljati značajni trošak). Dobro se raspitajte o svemu što je opremi koju planirate da nabavite potrebno za rad, kako kod prodavca opreme, tako i kod kolega koji na takvoj opremi već rade.

Isporuka

Potrebno je imati u vidu da veći deo opreme koja se nudi zapravo stiže iz inostranstva i da je isporuka uglavnom nekoliko nedelja (ili čak meseci) nakon kupovine. Često se tačan termin dostave i ne može predvideti, jer zavisi od raspoloživosti opreme, transporta i trajanja carinjenja. Ovo ponekad odlaže otvaranje ordinacije i pravi dodatne troškove u periodu kada je lokal već zakupljen, a u toku je sticanje uslova za samo otvaranje. Počnite da pregovarate sa distributerima blagovremeno i računajte da će Vam za odabir opreme trebati dosta vremena i pažnje.

Serviseri ili služba za transport nekada nisu dostupni za izlazak na teren čim oprema stigne. Sama instalacija takođe traje nekoliko dana, a zatim sledi obuka zaposlenih za rad na opremi.

Obuka za zaposlene

Prilikom isporuke opreme ili neposredno nakon toga, izvršava se obuka onih koji će na opremi raditi. Obuka je najčešće besplatna i naši distributeri uglavnom obuke vrše detaljno i ne ostavljaju kadar da radi samostalno sve dok nisu sigurni da je za to osposobljen. S obzirom na to da na opremi može da radi samo obučeno osoblje, potrudite se da predvidite ko će sve raditi na njoj. Radi pravilnog funkcionisanja opreme, važno je da svi oni koji dolaze u kontakt znaju samostalno da rukuju njome, u meri u kojoj njihovo radno mesto to zahteva.

Servisna podrška

Distributeri i prodavci opreme za ordinaciju uglavnom imaju stručnu službu koja je uvek dostupna, za sva pitanja i nedoumice u vezi sa opremom i njenim funkcionisanjem. Većina distributera ima servisne službe koje su dostupne putem telefona. Za sam izlazak na teren nekada je potrebno pričekati (prednost uglavnom imaju veći centri). Najčešće sitniji problemi mogu da se reše tako što će serviser preko telefona navoditi lekare ili osoblje do rešenja, korak po korak.

Potrebno je imati u vidu da domaći distributeri uglavnom nemaju rezervne delove na lageru.

Opremu je neophodno redovno servisirati, kalibrisati i kontrolisati. Nekada distributeri ovakve usluge (čak i sam dolazak na mesto gde je oprema instalirana) naplate veoma skupo. Na vreme se raspitajte o tome koliko često serviser mora da dolazi da bi oprema radila optimalno. Takođe, saznajte i koliko će to koštati.

Prilikom kupovine opreme važno je definisati ko će snositi troškove popravke i rezervnih delova u slučaju kvara.

Generalni utisak koji se stiče je da su serviseri u Srbiji veoma stručni, ali da ih nekada nema dovoljno ili da nisu dovoljno dobro raspoređeni. Za određenu opremu, isti serviseri pokrivaju područje čitave Srbije, nekada i šire. Kod prodavca opreme blagovremeno se raspitajte koliko maksimalno može da bude udaljeno stručno lice koje je zaduženo za eventualne popravke Vaše opreme.

Oprema za različite specijalnosti

Oprema za ordinacije se razlikuje toliko koliko se grane medicine razlikuju među sobom. Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe propisuje opremu koju je neophodno imati u svakom trenutku rada ordinacije. Pored nabrojane, možete nabaviti i drugu opremu koja bi upotpunila uslugu, ukoliko se radi o delatnosti za koju je ordinacija registrovana. Opremu u ordinaciji treba rasporediti tako da bude na dohvat ruke, ali i tako da ne ometa funkcionisanje same ordinacije.

Oprema za ordinaciju opšte medicine

U ordinaciji opšte medicine moraju da se nalaze: toplomer, stetoskop, aparat za merenje krvnog pritiska, neurološki čekić, špatule, negatoskop, vaga sa visinomerom, osnovni pribor za ORL preglede, oftalmoskop, radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente i suvi sterilizator.

Oprema za ginekološku ordinaciju

Oprema za ordinaciju u kojoj se obavljaju ginekološki pregledi i intervencije obuhvata: ginekološki sto, dvostepenik, pokretni reflektor na stalku, kolposkop, opremu za ginekološki pregled, pribor za ginekološke intervencije, suvi sterilizator, radni sto, dve stolice i paravan.

Oprema za ordinaciju za ginekologiju i akušerstvo

U ordinaciji ginekologije i akušerstva neophodno je da se nalaze:

 • ginekološki sto,
 • dvostepenik,
 • pokretni reflektor na stalku,
 • oprema za ginekološki pregled,
 • aparat za merenje krvnog pritiska,
 • stetoskop,
 • pelvimetar,
 • kardiotokograf i slušalice za tonove ploda,
 • otoman za pregled,
 • vaga sa visinometrom,
 • radni sto, dve stolice i paravan.

Oprema za pedijatrijsku ordinaciju

Obavezna oprema za ordinaciju za pedijatriju obuhvata: toplomer, špatule, neurološki čekić, negatoskop, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, pribor za ORL preglede, sto za prepovijanje novorođenčadi, vaga sa visinomerom, vaga za merenje novorođenčadi, sto za pregled novorođenčadi, otoman za pregled, reflektor na stalku, orman za instrumente, orman za lekove i sanitetski materijal, suvi sterilizator, radni sto, dve stolice.

Oprema za internističku ordinaciju

Oprema za ordinaciju interne medicine obuhvata: toplomer, špatule, negatoskop, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, elektrokardiograf, vagu sa visinomerom, reflektor na stalku, otoman za pregled, radni sto, dve stolice, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente.

Oprema za ordinaciju opšte hirurgije

Neophodna oprema za ordinaciju za opštu hirurgiju:

 • aparat za merenje krvnog pritiska,
 • stetoskop,
 • neurološki čekić,
 • toplomer,
 • špatule,
 • negatoskop,
 • suvi sterilizator,
 • sto za manje intervencije,
 • pokretna lampa,
 • električni vakuum aspirator,
 • radni sto i dve stolice,
 • otoman za pregled,
 • reflektor na stalku,
 • paravan,
 • orman za lekove i sanitetski materijal kao i  orman za instrumente.

Oprema za oftalmološku ordinaciju

Oprema za ordinaciju specijalizovanu za oftalmologiju obuhvata: oftalmoskop, biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom, keratometar po Zavelu, perimetar po Goldmanu, ortorajter, tablice za ispitivanje boja, opremu za određivanje naočara, oprema za kontaktna sočiva, oprema za slabovidu i razroku decu, anomaloskop, sinoptofor, suvi sterilizator, otoman za pregled, reflektor na stalku, radni sto, dve stolice.

Oprema za ordinaciju za ORL

Ukoliko će Vaša ordinacija pružati usluge iz oblasti otorinolaringologije, od opreme je potrebno da imate: opremu za ORL preglede, portabl audiometar, portabl timpanometar, rigidni laringoskop, mikroskop za uho, suvi sterilizator, elektrokoagulator, električni vakuum aspirator, aerosol inhalator, ultrazvučni aparat za čišćenje instrumenata, opremu za traheotomiju, specijalni radni sto za ORL, dve stolice.

Oprema za ordinaciju plastične i rekonstruktivne hirurgije

Oprema za ordinaciju u kojoj se obavljaju intervencije iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije obuhvata: toplomer, špatule, negatoskop, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, sto za manje intervencije, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente, suvi sterilizator, pokretnu lampu i električni vakuum aspirator, otoman za pregled, reflektor na stalku, paravan, radni sto i dve stolice.

Oprema za urološku ordinaciju

Oprema za ordinaciju iz oblasti urologije obuhvata:

 • aparat za merenje krvnog pritiska,
 • stetoskop,
 • neurološki čekić,
 • negatoskop,
 • komplet instrumenata za urološke preglede,
 • citoskop sa sopstvenim izvorom svetla,
 • citoskop sa resektoskopom,
 • uretroskop,
 • suvi sterilizator,
 • radni sto,
 • dve stolice,
 • otoman za pregled,
 • reflektor na stalku.

Oprema za ordinaciju iz druge oblasti medicine

Ordinacija koja obavlja preglede i vrši intervencije ostalih specijalnosti mora da ima opremu koja je predviđena za dom zdravlja, opštu bolnicu ili drugu zdravstvenu ustanovu.

Zaključak

Oprema za ordinacije je stavka koja može značajno da poveća troškove prilikom otvaranja ordinacije. S obzirom da ćete na opremi raditi svakodnevno i da će od njenog kvaliteta zavisiti i maksimalne performanse ordinacije, ovoj temi zaista treba posvetiti dosta pažnje i vremena. U najboljem slučaju, već ste radili na sličnoj opremi, zadovoljni ste i znate tačno koji uređaj želite da nabavite. Ukoliko to nije slučaj, generalni savet je da detaljno sagledate kompletnu ponudu. Dobro uporedite karakteristike opreme, cene i uslove korišćenja opreme, kao i način upotrebe. Nakon sužavanja izbora obavezno proverite kakva su iskustva lekara koji na takvoj opremi rade duže vreme. Obavezno prodavcima opreme postavite sva pitanja koja Vam se budu pojavljivala tokom upoređivanja opreme. Ukoliko se ovom koraku zaista posvetite, napravićete najbolji izbor opreme za ordinaciju. Mi Vam možemo pomoći prilikom izbora opreme za ordinaciju i otvaranja ordinacije uopšte.