Otvaranje ordinacije

otvaranje ordinacije

Pre nego što se odlučite za otvaranje ordinacije, ovde se možete informisati o neophodnim uslovima za to. Možda Vam ovim putem skrenemo pažnju na neke detalje o kojima niste razmišljali.

U bliskoj budućnosti se očekuje objedinjavanje privatnog i državnog zdravstvenog sektora. Pacijenti će uz overenu knjižicu moći da dobiju lekarsku pomoć u privatnoj ili državnoj ordinaciji prema njihovom izboru. Privatne ordinacije će zadržati sve svoje prednosti, a pacijenti usluge neće plaćati iz sopstvenog džepa pa se očekuje da će tada najveći broj osoba svoje zdravstveno osiguranje koristiti u privatnim ordinacijama. Sada je pravi trenutak za otvaranje ordinacije, jer je potrebno neko vreme da se ordinacija uhoda i da se za nju sazna.

Mnogi zdravstveni radnici se odlučuju za otvaranje ordinacije. Razlozi su razni: lični afiniteti i ambicije, finansijski aspekti, a kao i sve u životu, taj korak ima svoje prednosti i mane.

Otvaranje ordinacije: prednosti

 1. Možete da birate svoje saradnike.

Sigurno Vam se desilo da na radnom mestu imate poteškoće u saradnji sa nekim kolegama. Ukoliko se odlučite za otvaranje ordinacije, uvek ćete moći da birate svoje saradnike.

 1. Bolji odnos uloženog truda i zarade.

Državni sektor može da Vas preoptereti brojem pacijenata, a plata je uvek ista. Kada radite sami za sebe, koliko radite- toliko i zaradite.

 1. Veći stepen kontrole nad sopstvenim životom i slobodnim vremenom.

Svoje radno vreme ćete prilagoditi onome što Vama odgovara i više nećete morati da da budete na radnom mestu „od-do“, nego samo kada to ima smisla. Samim tim, imaćete više vremena za sebe i aktivnosti koje su Vama zaista važne. Na godišnji odmor i usavršavanja ići ćete kada Vama to odgovara.

 1. Birate opremu na kojoj radite.

Sigurno Vam se desilo da je potrebno da postavite dijagnozu na osnovu rezultata opreme koja je zastarela i kojom niste zadovoljni. Ukoliko ste u državnom sektoru, često ne možete da utičete na to da se oprema zameni, osavremeni. Ukoliko se odlučite za otvaranje ordinacije, možete da odaberete isključivo uređaje kojima verujete.

 1. Birate izgled svog radnog okruženja.

Neki lekari čitav radni vek provedu u starim i sumornim ordinacijama sa retkim detaljima koji čine prostor prijatnijim. Otvaranje ordinacije podrazumeva i uređenje prostora na način koji će Vama i Vašim pacijentima omogućiti maksimalni komfor.

 1. Možete da usmeravate svoje usavršavanje u pravcu u kojem Vama to odgovara.

Otvaranje ordinacije omogućava da birate kojim tehnikama želite da ovladate i u kom pravcu želite da ide Vaša karijera.

Otvaranje ordinacije: mane

 1. Neposredno nakon otvaranja, moraćete da razmišljate o tome kako da obezbedite dovoljan broj pacijenata kako biste pokrili troškove.
 2. Svaki početak je težak.

Najbolje bi bilo ukoliko možete da predvidite broj „sigurnih“ pacijenata i da to bude broj koji će uz odgovarajuću cenu usluga premašiti troškove zakupa lokala, komunalije, poreze,  doprinose… Vremenom se broj pacijenata povećava, a zatim ustaljuje, okruženje se navikava da se Vama obraća ukoliko su im potrebne usluge koje pružate, pa više ne morate da razmišljate o održivosti, nego eventualno o daljem razvoju poslovanja. Za ovo je nekada potrebno strpljenje, kao u svim drugim oblicima poslovanja.

 1. Ulagaćete dodatni napor i vreme u edukaciju i praćenje najnovijih dostignuća (to će Vas učiniti boljim, pa se može posmatrati i kao prednost).

Otvaranje ordinacije: prostor

Ordinacija mora da ima najmanje 10 m2, a prostorije za intervencije 16 m2. Potrebno je obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje opreme i sredstava za održavanje higijene i za garderobu osoblja. Prostor mora da bude izgrađen od materijala koji pruža termo, hidro i zvučnu izolaciju, da bude priključen na telefonsku i električnu mrežu i da je obezbeđeno grejanje. U svim prostorijama temperatura mora bude između 18 i 25 stepeni Celzijusa tokom čitave godine. U radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima moraju da postoje topla i hladna tekuća voda. Podovi i zidovi moraju da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako dezinfikovati i održavati. Prostor mora imati sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu. Prostorije moraju da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost. Ispunjenost ovih uslova zdravstveni inspektor će pregledati na osnovu skice koju prilažete i na osnovu pregleda poslovnog prostora.

Otvaranje ordinacije: kadar

U poslovanju ordinacija dosta toga zavisi upravo od Vas, odnosno od Vašeg stručnog rada. Ukoliko dobro radite, imaćete svoje pacijente. Pacijenti ne prepoznaju kakvom opremom radite, umereno im je važno kako ordinacija izgleda. Oni prepoznaju da li je problem rešen ili ne, da li ostavljate utisak stručnjaka i profesionalca, kao i da li ste im svojim nastupom olakšali ili otežali pregled i lečenje.

U slučaju da otvarate specijalističku ordinaciju (npr. internističku, kardiološku ili ginekološku ordinaciju), u ordinaciji mora da radi doktor medicine koji je specijalista te grane medicine. Za neke tipove ordinacija neophodno je zaposliti i odgovarajuće medicinske tehničare.

U privatnom sektoru, pacijenti biraju ordinaciju na osnovu kvaliteta. Zato je važno da ulažete u Vaše znanje i opremu. Vaše znanje je Vaš večni kapital i uvek isplativa investicija. Pacijenti znaju da prepoznaju stručnost.

Skoro sve ordinacije se odlučuju za angažovanje saradnika. O eventualnom angažovanju „zvučnih imena“ bi trebalo razmišljati tokom osnivanja ordinacije.

Ono što nije toliko poznato je da osobe koje nisu zdravstveni radnici mogu da steknu uslove za otvaranje ordinacije ukoliko pronađu zdravstvene radnike odgovarajuće specijalnosti koji bi bili osnivači ordinacije. Ovaj način je nešto komplikovaniji od slučaja kada zdravstveni radnik sam otvara ordinaciju, ali nije nešto što treba da Vas pokoleba pri realizaciji svojih ideja. Međusobna prava i obaveze vlasnika i osnivača ordinacije u tom slučaju mogu se regulisati ugovorom.

Otvaranje ordinacije: oprema

Spisak opreme koju je neophodno nabaviti pre otvaranja ordinacije nalazi se kao dodatak u Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Obično se radi o opremi koja je zaista neophodna za pružanje usluga iz određene oblasti. Oprema ne mora da bude nova, ali je u slučaju polovne opreme neophodno imati potvrdu o ispravnosti. Na tržištu postoji oprema različitog kvaliteta, a distributeri nude kupovinu pod različitim uslovima. U ovoj fazi, potrebno je detaljno sagledati sve mogućnosti i doći do svih podataka koji su značajni. U tome Vam može pomoći internet i stručnjaci koji na takvoj opremi već rade. Ne dozvolite sebi da zbog elokvencije prodavca skuplje platite opremu slabijeg kvaliteta.

Otvaranje ordinacije: lekovi

Za otvaranje ordinacije i u svakom trenutku njenog rada, u ordinaciji morate imati prvu pomoć i antišok terapiju (vodite računa o rokovima trajanja svih komponenti).

Otvaranje ordinacije: redosled aktivnosti

Otvaranje ordinacije obično teče na sledeći način: najpre se obezbede oprema i lokal, zatim se lokal pripremi u skladu sa propisima koje propisuje Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Uporedo sa tim, ukoliko je potrebno, traži se stručni kadar. Nakon toga se poziva zdravstvena inspekcija koja proverava ispunjenost uslova za otvaranje ordinacije. Zatim, ona izdaje rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, koje je neophodno podneti prilikom registracije ordinacije kao pravnog lica u Agenciji za privredne registre. Nakon registracije ordinacije u Agenciji za privredne registre, slede otvaranje računa, potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenima, njihova prijava i slične aktivnosti.

Otvaranje ordinacije: dokumentacija

Dokumentaciju za otvaranje ordinacije je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove. Najpre Vam je potrebna dokumentacija koju podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom odeljenju za zdravstvenu inspekciju:

 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostorija, kadra, opreme i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • dokaz o radnom statusu osnivača (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • fotokopija lične karte osnivača
 • fotokopija diplome osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (original dostaviti na uvid)
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopija licence osnivača (original dostaviti na uvid)
 • fotokopija lične karte za svakog od zaposlenih
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti od zdravstvene inspekcije, dokumentacija za otvaranje ordinacije koja se prilaže u Agenciji za privredne registre (APR) je:

 • fotokopija lične karte osnivača
 • popunjena jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti
 • dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzeća

Sanitarna inspekcija

Ordinacije podležu sanitarnom nadzoru pa je potrebno da pre početka rada ordinacije dobijete sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta radi obavljanja zdravstvene delatnosti. Sanitarni nadzor vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora. Potražite sanitarnog inspektora nadležnog za Vašu oblast- često je jedan sanitarni inspektor zadužen za čitav okrug ili nekoliko njih. Nakon toga, podnesite potrebnu dokumentaciju kako bi inspektor izvršio kontrolu propisanih uslova. Sanitarna inspekcija kontroliše uglavnom sanitarno-tehničke i higijenske uslove (funkcionalna povezanost i higijensko stanje građevinskih celina, objekat i njegovo okruženje, zaposlena lica).

Otvaranje ordinacije: radno vreme

Ukoliko se odlučite za otvaranje ordinacije, imaćete slobodu da svoje radno vreme prilagodite svom načinu života. Usluge u privatnom sektoru se gotovo uvek zakazuju i možete ponuditi samo termine u periodu kada Vama to odgovara. Vremenom ćete znati koji su najtraženiji termini za Vaše pacijente, pa možete tome prilagoditi radno vreme. Mnogi lekari se odlučuju za dvokratno radno vreme ili za rad nekoliko sati tokom dana, pa im preostalo vreme ostaje slobodno za aktivnosti koje su im važne.

Otvaranje ordinacije: oglašavanje

Oglašavanje usluga koje će pružati Vaša buduća ordinacija nije preterano jednostavno. Za oglašavanje zdravstvenih usluga propisi su nešto striktniji nego za druge proizvode i usluge. Moguće je oglasiti naziv, lokaciju, telefon i delatnost ordinacije, a u slučaju da se odlučite za reklamiranje u formi u kojoj se reklamiraju druge usluge i proizvodi, ulazite u rizik da budete kažnjeni. Unapred bi trebalo razmisliti i o tome na koji način ćete obavestiti svoje okruženje da ste počeli da radite i kako će ljudi iz Vašeg okruženja saznati za Vašu ordinaciju. Najčešće nije dovoljno da samo postavite tablu iznad ulaza u Vašu ordinaciju, jer pacijenti često rado prelaze i veće razdaljine kako bi stigli do lekara kojem veruju. Vaše najbolje reklame biće zadovoljni pacijenti i njihove preporuke.

Otvaranje ordinacije: uloga vlasnika

Pravo obrazovanje za vlasnika ordinacije ne postoji. Praksa je pokazala da se neki lekari ne snalaze najbolje u ulozi vlasnika ordinacije. Takođe, neki vlasnici ordinacija koji nisu lekari ne snalaze se u vođenju ordinacije ukoliko blisko ne sarađuju sa zaposlenim lekarom. Kvalitet usluge mora da bude besprekoran, a ukoliko je to slučaj, poželjno je da vlasnik ordinacije poseduje neke poslovne veštine. U svakom slučaju, moraćete da pratite tržište- da pratite da li se i gde se otvaraju nove ordinacije, da li se neke zatvaraju i koji su razlozi za to, zatim da pratite sve novine u Vašoj oblasti, da li se pojavila nova oprema ili usluga u ordinacijama u Vašem okruženju, da li se cene menjaju.

Potrebna Vam je pomoć?

Samo otvaranje ordinacije u smislu procedure je specifično, komplikovanije nego u drugim delatnostima, ali je izvodljivo. Svakom koraku potrebno je posvetiti dovoljno pažnje i napraviti adekvatan redosled aktivnosti, kako bi proces bio što brži i efikasniji.