Papa test na tečnoj podlozi – Nova generacija konvencionalnog Papa testa

Tradicionalni
razmaz sa grlića materice ( PAPA TEST) se danas radi na gotovo isti način, od
kada je ovu metodu uveo George Papanicolaou 1958.godine. I pored toga, Papa
test je i dalje efikasan skrining test za rak grlića materice.  

Ova
jednostavna metoda skrininga je poslednjih decenija smanjila smrtnost od raka
grlića materice za 60 % u zemljama koje su je primenile sistematski ( Nemačka,
Austrija, Švajcarska, Norveška , SAD…).

Iako
je konvencionalni PAPA test izuzetno pouzdan ( prema dostupnim statističkim
podacima do 80%), Nacionalni institut za zdravlje SAD je 1996. godine, na
Konferenciji o raku grlića materice, doneo zaključak o potrebi uvođenja novih
metoda prikupljanja uzorka, pripreme i analize preparata, kako bi se smanjio
broj lažno negativnih rezultata.

Upravo
kao rezultat ovih napora, nastao je i PAPA test na tečnoj podlozi ( Liquid
based cytology – LBC) kao noviji metod za pripremu brisa grlića materice.

5 prednosti Papa testa na tečnoj podlozi

Prilikom
uzimanja uzoraka, osnovna razlika izmedju LBC i tradicionalnog razmaza je ta
što se uzete ćelije sa i iz grlića materice, smeštaju direktno u posudicu sa
tečnošću za konzerviranje, umesto što se razmažu po mikroskopskom staklu.

Glavne
prednosti novog metoda na tečnoj podlozi, koje su se izdvojile u dosadašnjoj
praksi, u odnosu na konvencionalni metod su:

1.            100%
ćelija za laboratoriju

LBC procedura zahteva da se četkica kojom se uzima bris ( četkica sa odvojivom glavom) pošalje u laboratoriju u medijumu tečnosti za konzervaciju, tako da su sve ćelije dostupne za dalju pripremu i analizu preparata.

U
ovim bočicama ćelije mogu da se čuvaju nedeljama, zaštićene su od lomljenja
tokom transporta i oštećenja dok ne stignu u laboratoriju. 

Slajd sa ćelijama u jednom sloju,
priprema se u laboratoriji, a ne od strane lekara ili medicinske sestre
.

2.            Adekvatnost
uzorka

Kroz
jedinstveni proces obogaćivanja ćelija, razdvaja se i uklanja krv, sluz i
ometajući materijali iz uzorka. Na taj način se prenosi samo diagnostički
najrelevantni materijal na slajd.

Ovaj
proces je smanjio broj lažno negativnih nalaza tj. pomaže da se smanji broj
neadekvatnih ili nezadovoljavajućih rezultata.

3.            Jednostavna
mogućnost dodatne dijagnostike

LB metod uzrokovanja omogućava da se iz istog uzorka mogu uraditi i HPV tipizacija i dodatni DNK testovi. Sposobnost jednostavnog pokretanja dodatnih testova je važna, naročito ako se ima u vidu preporuka da između dva uzorkovanja ćelija cerviksa, treba da prođe 60 dana.   

Sa
konvencionalnim Papa testom, dodatni molekularni i biomarker testovi nisu
mogući.  

4.            Smanjeno
ponovno pozivanje pacijenata

Kao
rezultat oba, kako načina sakupljanja uzorka (koji šalje 100% ćelija u
laboratoriju, dobro očuvane ćelije) tako i obogaćivanjem ćelija (koji uklanja
sve ostatke), test pokazuje veću pouzdanost od bilo koje druge trenutno
dostupne metode. Time se smanjio povratak pacijenta na ponovljeno uzorkovanje.

5.            Povećana
detekcija promena na ćelijama

Kao
rezultat ovakvog metoda prikupljanja i obogaćivanja uzorka ćelija, rezultat je
jasna prezentacija ćelija, čime je povećana detekcija abnormalnih ćelija u
odnosu na konvencionalni test.

Pri
tome detekcija se radi kompjuterizovanim
pristupom
uz isključivanje subjektivne komponente u citološkoj
dijagnostici.

    

Papa 
liquid based test dostupan u Beo -Lab laboratorijama  

Praćenje
svetskih  inovacija u laboratorijskoj
dijagnostici i omogućavanje dostupnosti istih pacijentima na našem tržištu, je
deo DNK Beo-Lab laboratorija.

Dokaz
ove vrednosti  koju sledimo je i Papa
test na tečnoj podlozi, koji je sada dostupan svim pacijentima iz Srbije i
regiona u Beo-lab laboratorijama.

Ukoliko
vam treba više informacija o Papa testu na tečnoj podlozi, budite slobodni da
kontaktirate

Beo-Lab Call centar : +381 11 36 22 888

Članak Papa test na tečnoj podlozi – Nova generacija konvencionalnog Papa testa se pojavljuje prvo na Beo-Lab Laboratorije.

Source: Beo-Lab, http://www.beo-lab.rs