Patologija – put do precizne dijagnoze

Patologija se bavi proučavanjem bolesti tj. promenama na ćelijskom nivou na tkivima i organima, nastalim kao posledica bolesti.

 

Patološka laboratorija Beo-Lab laboratorija

 

Sa ponosom ističemo da posedujemo jednu od najsavremenijih laboratorija za patohistološku dijagnostiku u regionu.

Kvalitet patohistološke laboratorije se ogleda u aparaturi poslednje generacije, za pripremu i obradu uzetih uzoraka tkiva, što omogućava preciznu dijagnostiku.

Pored savremene opreme i korišćenja originalnih, reagenasa poznatih svetskih proizvođača, podjedanko je važan i tim stručnjaka – patologa. Sa zadovoljstvom ističemo da se u našem timu patologa nalaze vrhunski stručnjaci iz oblasti patohistološke dijagnostike.

 

Ljudski faktor je nezamenljiv kako u pripremi tkiva, tako i u patološkoj dijagnostici.

 

Naši patolozi su stručnjaci sa zavidnim iskustvom ( priznati kako u zemlji tako i u inostranstvu ) iz segmenata patologije koje pokrivaju. Trenutno imamo angažovano 16 patologa na čelu sa dr Vesnom Čemerikić, načelnicom patohistološke laboratorije.

Svaki patolog je specijalista u jednoj od oblasti patologije. I to:

–           hematopatologija, tumori pluća

–           hematopatologija

–           gastroenteropatologija

–           endokrinologija

–           uropatologija

–           ginekopatologija

–           patologija dojke

–           patologija jetre

–           patologija mekih tkiva i kosti

–           patologija kože

 

 

Šta to znači za vas kao pacijente?

 

Za naše pacijente to znači dobijanje pouzdane, precizne i brze patohistološke dijagnostike.

Patohistološka dijagnoza je krajnja, definitivna dijagnoza. Iz tog razloga je od izuzetne važnosti da bude precizna, jer određuje dalji tok lečenje pacijenta.

U našoj laboratoriji primenjujemo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemija, imunohistohemija, in situ hibridizacija (ISH), fluorescentna in situ hibridizacija (FISH), citogenetske analize.

Osnovna histološka analiza uzorka tkiva (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih uzoraka tkiva i biopsije kostne srži, za 48h.

U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, a ne više od 7 dana.

Paleta dopunskih analiza koje možemo da uradimo je široka. Dopunske analize se vrše ukoliko se osnovnom obradom tkiva ne može doći do dovoljno informacija za postavljanje precizne dijagnoze.

Beo-lab patohistološka laboratorija pruža veliki broj imunohistohemijskih analiza, kao i veliki broj molekularnih analiza (PCR i FISH).

Molekularne analize imaju višestruku svrhu: precizno postavljanje dijagnoze, prognostički značaj za samu bolest, i najbitnije, određuju dalji tok terapije pacijenta uz mogućnost novih terapeutskih pristupa.

 

Nudimo i Ex tempore analizu uzorka tkiva, koja se obavlja u toku same operacije.

Ex tempore analiza omogućava da se u kratkom roku od samo 30 minuta od prijema uzrka tkiva dobije informacija da li je benigna ili maligna promena u pitanju, a to odredjuje dalji tok same operacije.

 

Kako operativni uzorci tkiva/ili biopsije dolaze do naše laboratorije ?

 

U Beo-lab patohistološkoj laboratoriji se vrši obrada uzoraka iz mnogobrojnih privatnih ordinacija i bolnica, a njihov transport organizuje patronažna služba Beo-lab laboratorija. Naša patronažna služba je dostupna 7 dana u nedelji, i u svakom trenutku je spremna da obezbedi transport uzoraka sa zahtevane adrese, u centralnu laboratoriju

 

Uzorak u laboratoriju može doneti i lično pacijent, ukoliko želi reviziju patohistološkog nalaza ( drugo mišljenje ) ili dopunske analize svojih osnovnih nalaza.

U tom slučaju, pacijent preuzima svoje urozke na revers ( iz ustanove koja je radila primarnu patološku dijagnostiku) i dostavlja nam u našu centranu laboratoriju.

Nakon završene dijagnostike uzorci se vraćaju pacijentu a on ih vraća u ustanovu iz koje su preuzeti.

 

Patolozi dostupni gde god da se nalaze u svetu.

 

Beo lab laboratorije raspolažu najnovijom generacijom skenera koja omogućava jednostavno skeniranje pripremljenih uzoraka tkiva. Tako skenirana tkiva se prosleđuju ( kroz posebnu aplikaciju) direktno patologu na dijagnostiku.

To znači da patolog ne mora u svakom trenutku biti fizički prisutan u našoj centralnoj laboratoriji da bi dao dijagnozu.

Ovo omogućava jednostavno globalno uvezivanje patologa Synevo/ Medicover grupacije, a i po potrebi traženje konsultantskog mišljenja kolega patologa u svetu.

Skener je svetski standard prestižnih laboratorijskih i medicinskih institucija, i mi sa ponosom ističemo da pratimo svetske dijagnostičke trendove.

 

TU SMO ZA VAS da vam damo odgovor na sva pitanja vezana za laboratorijsko dijagnostičke usluge koje pružamo.

Više o našoj patohistološkoj laboratoriji, možete pročitati na našem sajtu https://www.beo-lab.rs/patohistologija/

Ukoliko vam trebaju konkretnije informacije, popunite našu kontakt formu na sajtu, https://www.beo-lab.rs/kontakt/ postaviti pitanje, a mi ćemo vam odgovoriti na isto.

Ili nas posetite Centralna Beo-Lab laboratorija, Resavskoj 60, Beograd.

 

Članak Patologija – put do precizne dijagnoze se pojavljuje prvo na Beo-Lab Laboratorije.

Izvor: Beo-Lab, http://www.beo-lab.rs,