Polutrajne nadoknade, kada i kako?

Zbog nepredviđenih okolnosti (odlaganja u zubno tehničkoj laboratoriji, nemogućnosti pacijenta da završi započetu terapiju, nekih dodatnih interevencija u okviru preprotetske pripreme), privremene nadoknade, u nekim situacijama, moraju da funkcionišu tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe, nekada je odlaganje u izradi definitivnih fiksnih zubnih nadoknada namerno i unapred planirano, kao što su situacije kada imamo pacijente sa … Continue reading Polutrajne nadoknade, kada i kako?

The post Polutrajne nadoknade, kada i kako? appeared first on Neodent.

Source: Neodent, http://www.neodent.rs/