PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

KLASA: 112-03/18-01/7
UR.BROJ:2137-15-26-18-31
U Koprivnici,21.5.2018.g.                

                                                        

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,