POZIV NA INTERVJU – inžinjer medicinske radiologije

KLASA: 112-01/18-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-18-13

U Koprivnici, 03.07.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 54/2018.   od  13.lipnja  2018.  godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,