POZIV NA INTERVJU – Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od 20. srpnja 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-18-27

U Koprivnici, 10.8.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od  20. srpnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima (intervjua)

Pozivaju se dana 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,