POZIV NA PROVJERU ZNANJA – TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 77/ 2018. od 29. kolovoza 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-18-49

U Koprivnici, 11.9.2018.

 

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN  77/2018. od  29. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

 

Pozivaju se dana 17.9.2018 . godine

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,