Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.17/19 od 20.02.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ: 2137-15-26-19-14

U Koprivnici, 12. 03. 2019.g.    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.17/19 od 20.02.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                       

Temeljem javnog natječaja objavljenog 

Source: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/