Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018. g.)

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-18-26

U Koprivnici, 08. 08. 2018.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                       

Temeljem javnog natječaja

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,