Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.98/18 od 07.11.2018.g.)

KLASA: 132-01/18-01/18

UR.BROJ: 2137-15-26-18-45

U Koprivnici, 23. 11. 2018.g.     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.98/18 od 07.11.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                 

Temeljem javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih 

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,