Privremene nadoknade kada i kako?

Moderni koncepti rekonstruktivne stomatologije uvode nova rešenja prilikom postavljanja terapijskog plana i protetske rehabilitacije pacijenta.  Odgovarajuća komunikacija i savetovanje pacijenta sa estetskim problemima predstavlja možda i najbitniju fazu terapije.

The post Privremene nadoknade kada i kako? appeared first on Neodent.

Izvor: Neodent, http://www.neodent.rs/,