Proširenje prostornih kapaciteta

 

Dom zdravlja Žabalj je reorganizacijom postojećeg prostora proširio površinu u ambulanti u Đurđevu koja će se koristiti za potrebe davanja terapije pacijentima koji će u prijatnijim i udobnijim uslovima dobijati istu.

 

Source: Dom zdravlja Žabalj, www.dzzabalj.rs