Šta je katarakta

Šta je katarakta

Kataraktom nazivamo zamućeno očno sočivo.  Očno sočivo je smešteno iza obojenog dela oka koji se zove dužica. Obično se sa starošću očno sočivo postepeno zamućuje i ne može pravilno da propušta i prelama svetlost koja ulazi u oko. Tada vid počinje da slabi, prethodne naočare više ne odgovaraju, boje se ne vide jasno. U početku su simptomi slabije izraženi, ali kako se vremenom zamućenje sočiva pojačava i simptomi postaju izraženiji.

Sta je kataraktaKada operisati kataraktu ?  Samo postojanje katarakte ne znači da je treba odmah operisati. Neke katarakte se vrlo sporo razvijaju a neke brzo ( na primer kod osoba sa dijabetesom), pa su potrebni periodični pregledi oftalmologa koji će pratiti promene.

Većina oftalmologa smatra da je pravo vreme za operaciju onda kada katarakta počinje da smeta vidu i remeti normalne aktivnosti kao što su čitanje, gledanje televizije ili noćna vožnja.

Operacija katarakte se vrši metodom fakoemulzifikacije tako što se kroz mali rez na rožnjači uvodi sonda u oko kroz koju se  ultrazvukom  razbija  a zatim aspirira zamućeno sočivo. (A). Zatim se na mesto koje je ranije zauzimalo zamućeno sočivo ubacuje providno veštačko intraokularno sočivo (B). Veštačko sočivo ostaje stalno u oku.

A

B

The post Šta je katarakta appeared first on OFTALMIKA – Oftalmološka ordinacija u centru Beograda.

Izvor: Oftalmološka ordinacija i optika Oftalmika, http://oftalmika.rs/,