Stručno predavanje: „Psihosocijalne intervencije i psihoterapijski pristup oboljelima od BAP-a“, 21. veljače 2019. godine, Predavač: Morana Krevatin, dr. med. spec. psihijatar

Pozivamo Vas na stručno predavanje u četvrtak četvrtak 21. veljače 2019. godines početkom u 14 sati u dvorani „Dr. Mirko D. Grmek“, u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, Zagreb, Jankomir 11. NASLOV STRUČNOG PREDAVANJA: „Psihosocijalne intervencije i psihoterapijski pristup oboljelima od BAP-a“. PREDAVAČ: Morana Krevatin, dr. med. spec. psihijatar Predavanje će biti bodovano prema Pravilniku HLK.
Source: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb, http://www.pbsvi.hr/