Stručno predavanje za medicinske sestre: ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O „NOVIM DROGAMA DANAŠNJICE“, 26.03.2019. godine

U utorak  26.03.2019. godine  u 14,00 sati u  predavaonici  „Dr. Mirko D. Grmek, Katarina Ravenski Katavić, bacc.med.techn. održati će stručno predavanje za medicinske sestre na temu: ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O „NOVIM DROGAMA DANAŠNJICE“.
Source: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb, http://www.pbsvi.hr/