Test opterećenja glukozom (OGTT ) – značaj testa u uspostavljanju prave dijagnoze

Postoji poseban test „Test opterećenja glukozom“ (glukoza = šećer), pomoću kojeg se ispituje sklonost ka šećernoj bolesti. Stručno medicinski test se naziva OGTT (Oralni  Glukoza Tolerance Test).

Ovaj test može da ima značajnu ulogu u uspostvljanju prave dijagnoze.

OGTT –  se primarno radi ako postoji sumnja na postojanje poremećaja metabolizma ugljenih hidrata u organizmu i dijabetesa ( kod pacijenata koji imaju karakteristične simptome šećerne bolesti).

Kao i kod pacijenata kod kojih je analizom krvi i urina utvrđen nivo jutarnje glukoze ( glukoze našte nakon 10 sati gladovanja ) između 6,1 do 6,9 mmol/l i više.

SZO preporučuje izvođenje OGTT  za postavljanje dijagnoze hiperglikemije, kod osoba sa glukozom našte između 6,1-6,9 mmol/L.

Za više o dijabetesu i simptomima šećerne bolesti,  pročitaj ovde.

Pročitajte i detaljno  uputstvo o pripremi za izvođenje testa opterećenja glukozom i toku testa.

 

Tumačenje rezultata testa

Po kriterijumima SZO dijabetesom nazivamo stanje kada je količina šećera u krvi ( glikemija našte, nakon 10 sati gladovanja) većaod 7.0 mmol/L  . Referentna vrenost jutarnje glikemije na prazan stomak je od 3,6 do 6,1 mmol/L.

Dijagnostički kriterijumi SZO za šećernu bolest i stanja hiperglikemije

Stanja hiperglikemije Glikemija našte Plazma glukoza u 120 min OGTT-a,
Šećerna bolest ≥ 7,0 mmol/L ≥ 11,1 mmol/L
Intolerancija na glukozu
(IGT; impaired glucose tolerance)
< 7,0 mmol/L ≥7.8 i < 11,1 mmol/L
Oštećena glikemija našte u plazmi
(IFG; impaired fasting glucose)
6,1 do 6,9 mmol/L < 7,8 mmol/L

 

Rezultati glukoze i insulina u toku OGTT treba da tumači endokrinolog.

 

Orijentaciona analiza nivoa glukoze i insulina u OGTT

Početna jutarnja vrednost glukoze, posle gladovanja od 10 sati treba da bude 4,0-6,4 mmol/L.

  • Ukoliko su vrednosti glukoze u krvi posle 2 sata ( 120 minuta) OGTT testa veće od 11,1 mmol/L dijagnostikuje se šećerna bolest.
  • U slučaju da je nivo glukoze u krvi posle 2 sata od 7,8 mmol/L do 11,1 mmol/L postavlja se dijagnoza intolerancije na glukozu (latentni dijabetes).
  • Ukoliko su posle 2 sata vrednost glukoze u krvi spusti ispod 7,8 mmol/L u pitanju je normalni metabolizam glukoze.

Referentne nultne vrednosti za insulin su najčešće 2,6-24,9 uIU/mL. Posle unosa glukoze pankreas luči veću količinu insulina koji dovodi do metaboličkih promena glukoze u ćelijama (pretvaranje  u energiju, u masnoće koje se deponuju u masnim ćelijama). Posle 2 sata od unosa glukoze nivo insulina treba da bude što bliži početnom, a svakako ispod 24,9 uIU/mL.

Insulinska rezistencija

Naučne studije su pokazale, da u većini slučajeva kod osoba sa policističnim jajnicima, postoji problem sa insulinskom rezistencijom. U takvim slučajevima u krvi se javlja povećan nivo glukoze. Povećana koncentracija glukoze u krvi može nastati usled: stresa, nepravilne ishrane, metaboličkih poremećaja. U takvim slučajevima nalazimo visok nivo insulina.

Povišen nivo insulina negativno utiče na kvalitet jajnih ćelija i ovulaciju, a i na nastanak začeća ( oživljavanje embriona) embriona. Zato je kod steriliteta nepoznatog porekla, važno uraditi i ovu analizu.

Snižene vrednosti OGTT-a

Snižene vrednosti OGTT-a  mogu se naći ukoliko postoji: septikemija ( prisustvo bakterija u krvotoku), virusni hepatitis, rak pankreasa, feohromocitom, hipertireoidizam, akromegalija, hiperfunkcija kore nadbubrežne žlezde, sindrom policističkih jajnika, hiperlipoproteinemija, hepatocelularna degeneracija, cistična fibroza, talasemija, ciroza, hronični pankreatitis, akutno i hronično oštećenje bubrega, reumatoidni artritis.

Za cenu „Testa opterećenja glukozom“, pogledajte naš online cenovnik za OGTT test. ( Napomena: usluga vađenja krvi se naplaćuje samo jednom, pri prvom nultom uzorku).

Članak Test opterećenja glukozom (OGTT ) – značaj testa u uspostavljanju prave dijagnoze se pojavljuje prvo na Beo-Lab Laboratorije.

Izvor: Beo-Lab, http://www.beo-lab.rs,