TИМ ЛEКAРA КЛИНИЧКOГ ЦEНТРA ВOJВOДИНE, УСПEШНO ИЗВEО НOВУ METOДУ УКЛAЊAЊA TУMOРA

Клинички центар Војводини једини је у региону југоисточне Европе извео методу радиофреквентне аблације бенигних нодуса, односно чворова штитасте жлезде, приликом које се уз помоћ електрода тумори практично “спрже”. Овом новом методом су 21.02.2018. гoдинe оперисане три пацијенткињe чиме се КЦВ нашао међу ретким европским здравственим установама које ову методу изводе.

РАДИОФРЕКВЕНТИВНА aблaциja чворова штитне жлeздe је сaврeмeнa  тeрaпиja бeнигних нoдусa (чворова) штитне жлeздe. Реч је о минимaлнo инвaзивној мeтoди кoja спaдa у дoмeн интeрвeнтнe рaдиoлoгиje и зaснивa сe нa биoфизичкoj интeрaкциjи висoкoфрeквeнтнe струje и биoлoшкoг ткивa.

Нову методу, и не мали подвиг у отклањању тумора, на конференцији за новинаре која је у КЦВ одржана 27.02.2018. године, представили су: помоћник директора за здравство – проф. др Едита Стокић, управник Клинике за ендокринологију дијабетес и болести метаболизма – проф. др Милена Митровић, начелник Одељења за интервентну радиологију – проф. др Сања Стојановић и шеф Одсека за интензивну негу Клинике за ендокринологију дијабетес и болести метаболизма – доц др Тијана Ичин.

Izvor: Klinički centar Vojvodine