TRANSFUZIJA KRVI

 

Transfuzija krvi je nezamenjiv terapijski metod koji još uvek nema adekvatnu zamenu,tako da lečenje bolesnika kod kojih postoji nestašica sopstvene krvi još uvek nije moguće bez dobrovolјnih davalaca krvi.

Krv koja se prima putem transfuzije mora imati iste antigene kao i crvene krvna zrnca osobe koja je prima (odnosno krv davaoca i krv primaoca moraju biti podudarne). Ako se putem transfuzije primi krv koja nije podudarna krvi osobe koja ju je primila, antitela u krvi primaoca prepoznaće primljenu krv kao stranu, te će napasti i uništiti crvena krvna zrnca primljene krvi.

Taj imunološki odgovor, događa se odmah nakon primanja nepodudarne krvi i može imati vrlo ozbiljne posledice po zdravlje primaoca, pa čak dovesti i do smrti.

Krvna grupa 0 negativna u sebi nema niti jednog antigena. Zbog toga se naziva univerzalnim davaocem, što znači da je kompatibilna sa svim krvnim grupama. S druge strane, krvna grupa AB pozitivna naziva se univerzalnim primaocem, odnosno osobe s tom krvnom grupom mogu primiti krv bilo koje krvne grupe.

Danas reakcije na transfuziju krvi su vrlo retke, upravo zbog toga što se radi određivanje krvnih grupa i testovi podudarnosti između krvi primaoca i davaoca vrlo osetljivim metodama.

Izvor: Medlab, http://www.medlab.rs,