Uskršnja izložba 2019. godine: U utorak i srijedu dana 16. i 17. travnja 2019. godine od 09:00 do 15:00 sati u sobi br.12 radni terapeuti održati će tradicijsku izložbu radova na temu Uskrsa

Source: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb, http://www.pbsvi.hr/

Uskršnja izložba 2019. godine: U utorak i srijedu dana 16. i 17. travnja 2019. godine od 09:00 do 15:00 sati u sobi br.12 radni terapeuti održati će tradicijsku izložbu radova na temu Uskrsa

Source: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Zagreb, http://www.pbsvi.hr/