Važni telefoni i adrese

Ministarstvo zdravlja, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju Telefon: 011/311 74 24 Adresa: Omladinskih brigada 1, Novi Beograd E-mail: ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs   Odsek za zdravstvenu inspekciju Beograd Telefon: 011/ 311 74 24 Adresa: Omladinskih brigada 1, Novi Beograd E-mail: jelica.radulovic@zdravlje.gov.rs   Odsek za zdravstvenu inspekciju Novi Sad Telefon: 021/427 130 Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad   Odsek za zdravstvenu inspekciju Niš Telefon: 018/505

Oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa za novoosnovane preduzetnike

Odredbama člana 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 113/17) i člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. Glasnik RS“, br. 113/17), od 1. oktobra 2018. godine propisane su olakšice po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem

Uslovi za otvaranje apoteke

Uslovi za otvaranje apoteke koji su trenutno na snazi podrazumevaju da prostor u kome će se apoteka nalaziti ispunjava određene kriterijume, da su obezbeđeni oprema i lekovi i da je zaposlen odgovarajući stručni kadar. Za sve ovo, potrebna su određena sredstva. Dokumentacija koju budete prikupili biće potvrda da su svi uslovi za otvaranje apoteke ispunjeni.

Lokal za apoteku

Lokal za apoteku: najbolja lokacija Za otvaranje apoteke najpre je potrebno pronaći adekvatan lokal za apoteku. Trebalo bi kompletno sagledati sve prednosti i mane određene lokacije. Neko generalno pravilo je da je dobro da lokal za apoteku bude na dostupnom, prometnom mestu i da nema drugih apoteka u okolini. Sve češće, od  apoteka se očekuje

Dokumenta za otvaranje apoteke

Dokumenta za otvaranje apoteke je jednostavno prikupiti ukoliko ispunjavate sve predviđene uslove za otvaranje apoteke. Tada dokumenta za otvaranje apoteke služe samo kao potvrda da je sve spremno. Potrebna dokumenta za otvaranje apoteke Najpre su Vam potrebna dokumenta za otvaranje apoteke koja podnosite Ministarstvu zdravlja, odnosno njegovom Odeljenju za zdravstvenu inspekciju: fotokopija lične karte osnivača

Kako otvoriti apoteku u Srbiji

Kako otvoriti apoteku u Srbiji Otvaranje preduzeća u Srbiji je prilično jednostavno. Potrebno je popuniti formular (jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika), priložiti fotokopiju lične karte i dokaz o uplati nadoknade za registraciju preduzetnika (naknada iznosi do 2.000 dinara). Međutim, ako se pitate kako otvoriti